Kvantna medicina – Holistički pristup zdravlju

Sigurno ste čuli za kvantnu fiziku. Učili smo o njoj u školi. Ona kaže da je sve energija, vibracija i frekvencija. Šta više, prošle godine je dodeljena Nobelova nagrada za otkriće iz kvantne fizike trojici naučnika.

A da li ste čuli za kvantnu medicinu? Kvantna medicina se naslanja na kvantnu fiziku i polazi od saznanja da svaka ćelija našeg tela ima svoju idealnu frekvenciju i vibraciju.

Mudraci kažu da je promena najmoćnija sila u univerzumu. Mi smo univerzum u malom, pa se promene dešavaju i u našem telu. Kada promena usled dejstva različitih spoljašnjih i unutrašnjih faktora naruši idealne frekvencije i vibracije u našim ćelijama dolazi do poremećaja biohemijskih procesa, zaustavljanja ili usporavanja energetskih procesa i poremećaja ravnoteže u telu što vodi u nastanak bolesti.  

Kvantna medicina je holistička medicina koja vraća i održava organizam u stanje balansa – zdravlje. Svako od nas je posebna priča pa tako i kvantna medicina za svakog od nas ima poseban, individualni pristup.

Šta ste Vi danas učinili za svoje zdravlje?

Postoji izreka koja kaže: Ko ima zdravlje ima sve. Bez zdravlja sve je nevažno I ima jako malo vrednosti. I stvarno šta si ti danas učinio/učinila za svoje zdravlje?

Zamisli kada se razboliš, lečenje od bilo čega je lako, jednostavno i vaše Bogom dato pravo. Vaše telo zna kako da se izleči od bilo čega, od bilo koje bolesti. Ono već ima zacrtanu šemu, planove, i sve što mu treba jeste vaša pomoć. I zato te ja ponovo pitam šta si ti danas učinio/učinila za svoje zdravlje?

Život je u svom fundamentu neuništiv!

Jin i Jang nisu suprotnosti, već komplementarnosti. U našem životu ne postoje suprotnosti, već samo nadopune. Život i smrt se međusobno dopunjuju, a kakva forma života će se razviti zavisi samo od uslova koji se odvijaju u sredini gde se stvara život. I nadam se da si dosada već počeo razmišljati šta si ti danas učinio, učinila za svoje zdravlje?

Sve je celina, celina je i ljudski organizam koji predstavlja možda, nama, najsloženiji eko-sistem u kome se stalno obnavlja život. Od stanja u samom organizmu, kao medijumu gde se obnavlja život, zavisi i kako će energija u njemu delovati, kako će se organizovati i koje će forme života stvoriti. Od delovanja životne energije, uslova okoline i ishrane zavisi naše zdravlje. Uslovi okoline i ishrana čine stil života, a svako od nas ima svoj stil života.

Život je energija!

Da li si se dosada zapitao kakva je to sila, energija koja upravlja životom u tebi, energija koja čini razliku između života, zdravlja i smrti. Postoji mnogo različitih imena koja su ljudi kroz vekove koristili u različitim civilizacijama za ime ove univerzalne životne  energije u nama.

U Indiji je zovu Prana. Stari Grci su je zvali Pneuma. Drevni narodi su je zvali Sekhem, kod kineza je Chi, dok je Japanci zovu Ki. Villiam Rajh je životnu energiju nazvao Orgon. Ovaj naziv se i danas koristi u stručnim i naučnim krugovima. Zapadni svet je uglavnom naziva Životna sila.

Dakle, svako od nas ima ovu Životnu silu u sebi. I svako od nas se uz pomoć treninga i meditacije može fokusirati na ovu energiju. Šta više, svako od nas može svoju vlastitu životnu energiju da koristi za vlastito lečenje i oporavak.

Šta pokreće energiju u nama?

Da, a da li postoji nešto suptilnije od energije, nešto brže od energije, nešto moćnije od energije. Postoji. Postoji sila koja pokreće energiju, sila koja pali naš motor, motor našeg života. Ta sila se zove informacija.

Sigurno ste čuli da je vreme u kojem živimo vreme informacija i da onaj koji prvi sazna informaciju ima veliku prednost nad konkurencijom. Da, i u našem telu informacija je ta koja prethodi bolesti ili zdravljiu, ona prethodi i pomeranju enerije u telu.

Kako nastaje bolest?

I zato slobodno možemo reći da bolest nastaje prvo na informacionom nivou, pa se prenosi na energetski. U ova prva dva koraka razboljevanja još uvek nemamo manifestne simptome bolesti, simptomi se pojavljuju tek u trećem koraku razboljevanja humoralnom, tj. vide se promene na laboratorijskom nivou. U ovom momentu mi na osnovu analiza krvi možemo da vidimo da je došlo do dizbalansa u telu.

Poslenji stadijum razboljevanja je klinički, stadijum simptoma i bolova, momenat kada postaje očigledno da je telo „zaštekovalo“, kada telo kaže svom vlasniku „hej burazeru, učini nešto, dosta si me zanemarivao, poduzmi korake da mi otkloniš bol i uzrok bola“. Nažalost, velika većina osoba se javlja u zdravstvenu ustanovu u ovom stadijum.

Kvantna, integrativna medicina može da uoči promene na ćelijskom nivou još u prvom, informacionom stadijumu. Dakle, na samom početku. Tada je i najbolje za terapeutsko delovanje, jer jedan gram prevencije, jednak je jednom kilogramu terapije simptoma i bolesti. Jefitnije je, lakše i efikasnije delovati na vreme preventivno.

Savremeni zdravstveni sistem

Nažalost, današnja medicina i sami medicinari koji je praktikuju, su razvojem specijalizacija i subspecijalizacija izgubili pravu predstavu o životu kao celini, baš kao što se neki naučnici, posebno bave samo atomima, ili samo česticama, i stalno otkrivaju nešto novo i novo. Okupirani su detaljima, umesto da sagledaju celinu i ponude jednostavno rešenje bolesti.

Od drveća ne vide šumu. Sve je u svobuhvatnosti. TAJNA je u celini i ništa se ne može gledati odvojeno i zasebno. Uvek moramo  imati „BIG PICTURE“ – sveobuhvatnu sliku celine.

Na našu veliku žalost, u medicinu poslednjih 100 godina uvedena je praksa da se za svaku pojedinu bolest traži adekvatan lek. Dakle, jedna bolest traži jedan lek, a farmaceutska industrija ga stvara i prodaje, čist odnos ponude i potražnje. Tako je zatvoren krug, a razne savremene bolesti, sa svojim “specifičnim” simptomima, se sve više šire. Odakle su se pojavile? Ko ih je smislio? Zašto danas imamo mnogo bolesti koje nisu postojale pre 100 godina?

Ogovor se sam nameće – dolaze iz samog organizma i ne mogu se nikakvim lekovima isterati i izlečiti dok se ne otkloni stanje koje ih je izazvalo. A činjenica je da lekovi ništa ne leče, nego samo zaleče na kraći ili duži rok, ponekad, tj. načešće, zaleče tako da terapija traje godinama a sama bolest opstaje u organizmu i postepeno se razvija.

Život je neuništiv,  osmišljen je da se samoobnavlja i održava u ravnoteži životne energije. Ljudski organizam je jedan eko-sistem koji stalno stvara život.

Čuveni pisac Volter je davno rekao: “Umetnost medicine sastoji se u tome da zabavlja pacijenta dok priroda obavi lečenje”. Dakle, dajte organizmu ono što mu treba, ali i dovoljno vremena, a on će sam pronaći zdravo rešenje.

Savremena medicina, na žalost, uopšte ne obraća pažnju na stanje čitavog organizma, već samo na vidljive simptome pojedinih organa i zato imamo sve više bolesnih i delimično zalečenih.

Biološki sat čoveka

Naše telo je sačinjeno pretežno od vode, pa je naš organizam podložan jakom dejstvu plime i oseke, Mesečevih mena, magnetnih talasa, električnim vibracijama planete i vasione. Nauka poručuje kako je svako živo biće bio-električno. Sunce i Mesec, utiču na vodenu masu Zemlje, ali utiču i na bioritam ljudskog tela.

Sva živa bića imaju biološki sat, koji ih pilagođava cikličkim procesima kao što su dan i noć, leto i zima. Ova činjenica je najbolja potvrda njegove važnosti. Opšte je poznato da neki ljudi imaju vrlo precizan biološki sat, npr. svako jutro bude se u tačno određeno vreme.

Da bi se to moglo dogoditi, moraju postojati specifični proteini koji na neki način mere protok vremena. Istraživanje ovih specifičnih proteina trajalo je više od 30 godina, a omogućilo nam je da shvatimo funkcije proteina nazvanih “period”, “timeless” i “doubletime”, čija interakcija omogućava našim ćelijama praćenje ciklusa dana i noći.

Iako se to na prvi tren ne čini tako ključnim, radi se o bazičnom mehanizmu koji nam omogućava da predvidimo promene u okruženju, npr. izlazak ili zalazak sunca, te svoju fiziologiju unapred pripremimo na promenu koja dolazi i na taj nači se bolje pripremimo i prilagodimo. Dakle, prvo ide informacija, pa energetska promena, pa humoralna i na kraju telesna.

Ova saznanja trebaju nas zabrinuti, jer malo ko od nas živi u skladu s optimalnim biološkim satom, koji odgovara našem organizmu. Savremena dinamika života stavlja čoveka u poziciju da stalno, sami narušavamo taj cirkadijalni ritam. Neki naučnici, na osnovu iskustvenih saznanja, imaju pretpostavke da poremećaj cirkadijalnog ritma može dovesti do razvoja različitih bolesti kao što su dijabetes, kardiološke bolesti, pa možda čak i karcinomi.

Životna energija

Već smo rekli da je naše telo u najvećem delu voda (oko 75%) a odmah zatim po zastupljenosti su proteini. Proteini su gradivni materijali naših organa.

E sada, neposredno pošto osoba umre još uvek postoji telo, proteinsko telo i voda, s tim da nešto nedostaje. Ne bih bio mrtav da to nešto nedostaje, jer telo je još uvek tu. A šta nedostaje? Nedostaje signal, informacija, životna energija.

Dakle, kada se signal, informacija-životna energija veže za protein, šta se desi sa proteinom? On se kreće, stvara se neko ponašanje. Možemo ga nazvati i životno ponašanje, životno kretanje. U osnovi postoje dve krajnosti ovog kretanja-ponašanja. Ako si zdrav tvoje ponašanje, tj. kretanje je dobro, zdravo. Ako si bolestan tvoje ponašanje, kretanje je bolesno, nije dobro.

Iz ovoga se nameće pitanje šta onda uzrokuje bolest?

Bolest uzrokuje samo dve stvari:

  1. Loš protein
  2. Loš signal – loša informacija – loša energija

Osobe sa lošim proteinom imaju bolest od samog rođenja, dobili su lošu informaciju još pre rođenja. Rođeni su sa defektnim proteinom, defektnim genom koji stvara loše proteine. Loši proteini stvaraju loše ćelije, loša tkiva i loše organe. A loši organi stvaraju disfunkciju u telu koju zovemo bolest. Ali, na našu sreću samo 5% ljudi na ovom svetu se rađa sa lošim proteinima-lošim genima. Shodno tome, 95% ljudi bi trebalo da ima zdravu i srećnu egzitenciju i živi zdrav život.

A šta ako si rođen zdrav, živio si neko vreme (duže ili kraće) zdrav život i sada si bolestan, šta je uzrok bolesti? Rodio si se sa dobrim i zdravim proteinima i nešto je krenulo loše po zdravlje.  Dakle, šta je uzrok problema? Pa rekli smo signal, signal postaje loš.

A samo tri stvari mogu da poremete signal-informaciju:

  1. Trauma – Povreda, padneš i povrediš se, javlja se bol, remeti se i struktura tkiva, signal interferira sa tim novim stanjem, i on postaje loš.
  2. Toksini – Ako hemijska struktura u telu i ćelijama nije dobra, signal ne može slobodno da prolazi kroz ove loše hemikalije, kroz ove toksine, ili ako uspe da prođe onda se ulazni signal menja i nije više dobar. I trauma i toksini interferiraju sa prolaskom signala. Loš signal nosi lošu informaciju.  Da se podsetimo iz fizike, interferencija je pojava uzajamnog dejstva talasa. Rezultat interferencije talasa je njihovo slabljenje, jačanje ili pak – poništavanje. Dakle, toksini i trauma mogu da oslabe, pojačaju ili ponište signal. Nijedna promena signala na ovaj način nije dobra za zdravlje.
  3. Misli-um, naše misli, naše informacije, ako su loše mogu da promene signal. Telo je ok, proteini su dobri, samo naš um, našem telu šalje pogrešne signale u pogrešno vreme. I sada dolazimo na mudraca i njegovo – “kakve su ti misli takav ti je život”. Genijalno, ako promeniš svoje misli i svoj um, možeš da promeniš informaciju, svojim promenjenim informacijama možeš da promeniš biologiju svog tela. Dakle informacije, vibraije, frekvencije i energije mogu da menjaju signal.

Slobodno možemo reći da je naš um primarni uzrok obolevanja ljudske vrste, na ovoj našoj lepoj planeti. Naša percepcija-naše sagledavanje sveta oko nas je glavni prekidač koji pali signal za bolesti.

Naše misli su ulazna vrata za bolest. Svako od nas za sebe, ja za sebe a ti za tebe otvaramo ta vrata našim mislima. Ovo onda znači da svako od nas na osnovu načina na koji vidimo i doživljavamo svet oko sebe, kontroliše svoju biologiju, svoje zdravlje, svoju dugovečnost.

Ja i samo ja svom telu dajem pogrešne informacije, koje stvarju pogrešan signal, koji onda izaziva oboljenje, bolest, bol. Zapamti da se uvek neposredno pre svake biohemijske reakcije u telu desi elektro-magnetna energetska promena – informacija.

Različiti pristupi u procesu izlečenja

U velikim kulturama prošlosti, lekari su bili mudraci, poznavaoci prirode i svemira. Znali su da lečenje bolesti mora prodirati kroz telo i stići do srži: uma i ljudske duše!  Samim time ukoliko lečenje ne stigne do njih, čovek nije izlečen.

Danas medicina uglavnom leči materijalnim sredstvima bolest, koja nije materijalne prirode, a pošto se ona oslikava na fizičkom telu, misli se, da joj je tu i suština! Uvek postoji duhovni-informacioni uzrok bolesti.

Naš cilj je da našom aktivnošću pokrenemo energiju u našem telu u pravcu otkrivanja i neutralisanja uzroka bolesti. Kvantna medicina pita telo šta mu je, osluškuje njegove odgovre i u skladu sa njim na prirodan način kreće u pomeranje energije u normalne energetske tokove našeg tela. Kada je enegija usklađena i naše telo je usklađeno i nema bolesti.

Informaciona medicina

Kvantna medicina ili informaciona medicina je popularan alternativni pristup isceljenju baziran na savremenoj tehnologiji i mnoštvu raznorodnih medicinskih teorija. Postoje različiti aparati za kvantnu analizu, a proizvođači ovih aparata dolaze sa svih strana sveta.

Mi u našem radu koristimo ruske aparate, po nama najbolji aparati na svetu. Ovi aparati beleže promene na informacionom i energetskom nivou naših ćelija, samim time smo u mogućnosti da vidimo promene na ćelijama u samom početku, na vreme.

I sada ćeš ti mene da pitaš šta je kvantna medicina?

Pa vekovima su se ljudi isceljivali pomeranjem energije. I danas se naše telo isceljuje pomeranjem energije u telu kao celini.

Kvantna medicina se bavi celim telom, ona je grana medicine koja omogućava brzu, bezbolnu i neinvazivnu dijagnostiku celog organizma bez štetnog zračenja. Kvantna medicina je nov i savremeni pristup u dijagnostici i isceljenju, ona “pita” telo šta mu nedostaje i gde je primarni zdravstveni problem.

Zasniva se na otkriću biološke rezonance i koristi znanja iz istočne i zapadne medicine, kvantne fizike, biofizike i elektronike.

Kvantna fizika je mlada naučna disciplina čije utemeljenje nalazimo sa početka XX veka. Za razliku od klasične fizike, kvantna fizika opisuje zračenje i materiju kao dualne pojave: talasi i čestice. Stoga se dualnost talas-čestica može smatrati jednom od karakteristika i kvantne medicine.

Kvantna medicina je holistička medicina koja vraća i održava organizam u stanje balansa – zdravlje. Svako od nas je posebna priča pa tako i kvantna medicina za svakog od nas ima poseban, individualni pristup. Neinvazivna je i nema kontraindikacija. Uz pomoću nje osoba se isceljuje kao celina, a posmatra se telo kao mehanički stroj, gde se tretiraju samo pojedini organi osloabađanjem simptoma.

Svaka naša ćelija, predstavlja malu elektromagnetnu jedinicu, kao rezultat biohemijskih procesa u njoj, ona emituje specifične elektromagnetne talase idealne frekvence. Do nastanka simptoma i bolesti dolazi kada se ta idealna frekvencija promeni usled dejstva spoljnih i unutrašnjih faktora što menja i biohemijske procese u njoj.

Individualan pristup u procesu izlečenja

Da bi se stvari vratile u normalu moramo da zapitamo telo uz pomoć kvantnog aparata šta mu nedostaje i onda primenimo sveobuhvatan, holistički pristup. Taj pristup uključuje prirodne suplemente, živu vodu, isceljujuće i harmonizujuće frekvencije, zdravu ishranu i zdrave stilove života i omogućava individualano prilagodjen pristup u procesu vašeg ozdravljenja.

Bolest ne nastaje odmah, bolest nastaje usled malih grehova protiv priorode i naših ćelija, koje činemo svakog dana. Kada se ovi gresi nakupe, nastane bolest i jave se simptomi. Počinje bol i patnja.

Već smo pisali, ali nam je jako bitno da zapamtiš, jer tu se krije naša prednost, naša nada, naša bolja budućnost. Svaka bolest  ima 4 faze. Prve 2 faze, informacionu koja prelazi u drugu, energetsku, mogu otkriti samo aparati Kvantne medicine. Tek u trećoj fazi vidimo promene u laboratorijskim nalazima, a u četvrtoj fazi je bolest već klinički evidentna.

Dakle, mi uz pomoć čarolije kvantne medicine možemo uočiti patološke signale još na nivou informacije i energije, dakle pre pojave simptoma i same bolesti. Samim time možemo delovati na vreme preventivno, jer gram prevencije je jednak kilogramu terapije.

Naš cilj, kao i cilj kvantne medicine je da sprečimo da početna disfunkcija iz prve dve faze preraste u oboljenje. Uz pomoću kvantne medicine mi možemo mesecima i godinama pre pojave znakova psihosomatskih bolesti uočiti patološku informaciju u organizmu u obliku elektromagnetnih poremećaja ćelija, pa bolesti možemo predvideti i sprečiti na vreme. Slobodno možemo reći da je kvantna medicina medicina zdravlja a ne medicina bolesti.

I da te pitam na kraju, šta si ti danas učinila/učinio za svoje zdravlje?

A ovo mi možemo da Vam ponudimo:

BRIGA O ZDRAVLJU

H.O.P.E.S. – Koncept zdravlja