Biorezonantno skeniranje organizma – Avakus metoda

Biorezonantno skeniranje organizma je neinvazivna metoda, bez kontrasta, zračenja i zatvorenog prostora. Potpuno je komforna i bezbedna.

Daje nam mogućnost sagledavanja uzročno-posledičnih odnosa i vodi nas do primarnog uzroka zdravstvenih problema.

Kompletno Biorezonantno skeniranje traje 10 minuta, a tumačenje rezultata do 50 minuta. U ovom kratkom vremenskom roku se dobija veliki broj informacija o vašem zdravstvenom stanju, o svim organima i organskim sistemima.

Analizom funkcionalnog statusa organizma kao celine ili njegovih odredjenih delova prikazuju se funkcionalne promene i abnormalnosti. Stiče se uvid u vaše kompletno zdrastveno stanje, utvrdjuje se predispozicija za nastanak zdravstvenih problema ili otkriva i potvrdjuje već postojeći zdravstveni problem i na osnovu toga predlaže najbolje moguće rešenje.

Ako želite da popravite vaše zdravlje na prirodan način i da se zaštitite od zdravstvenih problema najsavremenijom tehnologijom koja je budućnost, na pravom ste mestu!

Šta je biorezonantno skeniranje organizma?

Biorezonantno skeniranje organizma se zasniva na biološkoj rezonanci, tako da svaka ćelija predstavlja elektromagnetnu jedinicu koja šalje elektromagnetne talase kao rezultat biohemijskih procesa u njoj. Kada se normalno elektromagnetno polje u ćelijama poremeti, menjaju se i procesi što dovodi do zdravstvenih problema. Promene prvo nastaju u međućelijskoj komunikaciji. To je takozvana informaciona faza koja prelazi u energetsku, da bi kasnije nastale evidentne promene i u laboratoriji, sve do pojave promena koju može da dijagnostikuje i ultra zvuk i drugi aparati.

Bolest ne nastaje odmah, ona ima 4 faze. Prve 2 faze, informacionu koja prelazi u drugu, energetsku, mogu otkriti samo aparati Kvantne medicine. Tek u trećoj fazi vidimo promene u laboratorijskim nalazima a u četvrtoj fazi je bolest već klinički evidentna a ona često traži doživotnu terapiju lekovima.

Funkcionalno izmenjena stanja u njihovoj najranijoj fazi, u fazi energetskih promena, biće otkrivena i na tom nivou tretirana. Svaki dugotrajniji takav poremećaj, ako se ne ukloni, dovodi vas u jedno složenije stanje kada se javljaju funkcionalne smetnje na ćelijskom nivou. Ako se ni tada ne preduzima ništa, stanje funkcionalnih anomalija prelazi u strukturalne promene mnogih tkiva i ćelija. Kada takvo izmenjeno stanje duže traje dolazi se u stanje degenerativnih promena koje su često ireverzibilne.

Izveštaj je baziran na skeniranju 47 sistema i organa u ljudskom telu:

 • Generalno stanje organizma – Opšte stanje sistema, pH, opšta otpornost, tip vegetativnog nervnog sistema, stanje centralnog nervnog sistema i stepen reaktivnosti organizma.
 • Dijagram – Testiranje 47 organa i sistema: stanje, energija, referentne vrednosti i mogućnost regeneracije.
 • Dinamika – Grafički prikaz odstupanja svih organa i sistema od optimalnih vrednosti sa mogućnošću komparativne analize izabranih testova.
 • Projekcija – Povezivanje trenutnih simptoma sa uzrokom problema.
 • Kičma – Promene na kičmi zasnovane na vezi izmedju pršljenova i organa i sistema organizma.
 • Rangiranje – Rangiranje organa i sistema počevši od najvišeg procenta promene kao hiper ili hipo stanja, ka najnižem procentu promene.
 • Disbalans sistema – Odredjivanje stope neravnoteže hipo i hiper stanja organa i sistema u odnosu na raspon normi.
 • Čakre – Vizuelno predstavljanje ukupnog stanja organa i sistema u 7 segmenata čakri, što se odražava u obliku zatvorene, neutralne ili otvorene čakre i ukupne energije organizma.
 • Auragram – Vizualizacija stanja organa i sistema prikazanih u kružnom dijagramu (auri).
 • Moguće reakcije – Mogućnost prisustva: protozoa, gljivica, bakterija, virusa i parazita u procentima, sa specifikacijom verovatnog ciljnog organa.
 • Pretpostavljene promene – Verovatnoća prisustva promena u organizmu.
 • Biološka starost – Vizuelizacija pokazatelja stvarne starosti, biološke starosti, razlike medju njima i navodjenje glavnih uzroka starenja.
 • Vitamini – Procentualan prikaz zasićenosti organizma vitaminima, uz odredjivanje dnevne doze i uloge nedovoljnih vitamina.
 • Mikro i makro elementi – Procentualan prikaz zasićenosti organizma mikro i makro elementima, uz odredjivanje dnevne doze i uloge nedovoljnih minerala.
 • Moguća toksična opterećenja – Prisustvo toksina u organizmu.
 • Aminokiseline – Nedostatak odredjene aminokiseline, dejstvo na organizam i izvori u hrani.
 • Psihosomatika – Programi individualne psiho-emocionalne korekcije.
 • Promenjena reaktivnost – Izmenjena reaktivnost tela na sve što unosimo u organizam, stavljamo na telo, udišemo i predlog selektivnih programa korekcije.
 • Fitnes dijeta – Predložena dijeta na osnovu sprovedenih ispitivanja zdravstvenog stanja organa i sistema organizma sa mogućnošću individualnog izbora sportske ishrane u kojoj su precizirane kilokalorije, kao i sadržaj proteina, masti i ugljenih hidrata.
 • Dijeta prema znaku zodijaka – Individualan izbor ishrane u skladu sa znakom zodijaka i podacima dobijenim posle testiranja.