Aura – Energetski štit

Aura je otisak trenutnog stanja i svih energetskih potencijala čoveka.

Ljudska aura nastaje kao rezultat delovanja duševne energije i pojavljuje se u vidu elektromagnetnog polja. Ona okružuje naša tela i sva druga živa bića. Prema tvrdnjama nekih duhovnika auru poseduju čak i nežive stvari. Aura je samo deo priče o tome da ljudi imaju više od jednog tela. To je naše nematerijalno energetsko telo.

Čestice energije koje zrače oko ljudskog tela su elektromagnetne prirode i mogu biti različite gustoće i boje u zavisnosti od kompletnog stanja fizičkog tela.

Njena uloga je izuzetno važna jer nam pokazuje u kakvom je stanju energija sa kojom raspolažemo. Može otkriti skoro sve o nama – naš tip ličnosti, posao kojim se bavimo, način ishrane, nerešene emocionalne i mentalne probleme, raspoloženje, nivo duhovnosti.., ukraktko, odslikava naše stanje svesti. 

Ukazuje na psihosomatsko stanje, odnosno na ono psihičko stanje koje je učestalo i ima tendenciju da se materijalizuje na fizičkom nivou.

U suštini, aura je spoljašnji izraz onoga ko smo mi u svojoj srži!

Sedam energetskih tela, sedam nivoa postojanja

Onaj deo Univerzalnog energetskog polja koji je povezan sa ljudskim telom nazivamo Ljudsko energetsko polje ili popularno AURA.  Aura se sastoji od sedam slojeva koji se međusobno prožimaju i predstavljaju različite frekvencije emocionalnih i misaonih vibracija.

Aura je naše energetsko polje. Jajolikog je oblika i nalazi se oko fizičkog tela, mada bi preciznije moglo da se kaže  da se naše telo nalazi unutar tog energetskog omotača koji ga okružuje i prožima.

Na osnovu izvršenih zapažanja, istraživači su ustanovili da je aura podeljena na nekoliko slojeva koji prodiru jedan u drugi.

Ovi slojevi, koji se još nazivaju i suptilna tela, međusobno se razlikuju po lokaciji, boji, stepenu svetlosti, obliku (govori o opštem zdravlju i koji su delovi tela izloženi stresu i napetosti), gustini (govori nam o sposobnosti pronalaženja rešenja problema), fluidnosti i funkciji.

Polje aure je podeljeno na 7 energetskih tela:

 • eterično,
 • emocionalno,
 • mentalno,
 • astralno (duhovno),
 • eterični šablon
 • nebesko (kosmičko) i
 • uzročno (kauzalno) telo.

Fizičko telo

Fizičko telo je najgušći sloj energije i omogućava nam interakciju u fizičkoj dimenziji.  Na naše fizičko telo direktno utiču svi energetski nivoi koji ga okružuju. Iako o suptilnim telima govorimo kao o slojevima, oni nisu fiksirani. Oni prelaze jedan u drugog u neprestanom toku.

Izgled naših energetskih tela se najčešće poredi sa ruskim babuškama (u veliku lutku je smeštena manja, u nju još manja i tako do najmanje) samo što nisu tako savršena – nekome je aura tanja, nekome deblja na jednoj strani ili ima neke entitete. Energetska tela razlikuju se po boji, sjaju, obliku, fluidnosti, gustini, funkcionalnosti i frekvenciji.

Slojevi oko fizičkog tela uslovno su podeljeni u dve grupe:

 • Prva tri sloja – vezana su za “preradu” energije koja se odnosi na fizički svet. Imaju nižu frekvenciju i veću gustinu.
 • Gornji slojevi  – vezani su za “preradu” energije koja se odnosi na duhovni svet. Imaju višu frekvenciju i manju gustinu.

Eterično telo

Eterično telo je najbliže fizičkom telu i funkcioniše kao baterija životne snage tela. On je poput naše druge kože, energetska replika našeg fizičkog tela. Širok je od 6 mm do 5 cm i direktno je povezano sa prvom čakrom i čulnim iskustvima našeg fizičkog tela.

Kroz ovo telo možemo fizički osetiti energetske tokove. Ima istu građu kao fizičko telo uključujući sve anatomske delove i sve organe.

Ovo telo je vrsta energetske zaštite od zračenja, entiteta, bolesti – prva zaštita čovekovog tela. Kada ono zbog zračenja, uticaja rutera, “bocki” (još govorimo u šiframa), energetskog vampiraizma i sl. oslabi ili propadne i ostala energetska tela ostaju otvorena i ona polako slabe.

Bilo koja bolest ne može biti istinski isceljena na fizičkom nivou, jer bavljenje samo fizičkim aspektom ostavlja netaknut „energetski potpis“ bolesti. Energetsko telo drži ključ za potpuno isceljenje.

 • Svi aspekti fizičkog tela, uključujući bolesti, prvo su postojali u eteričnom telu.
 • Fizičko telo je kopija eteričnog – eterično telo je „orginal“.

Boja eteričnog tela varira od titrajuće i svetlucave svetlo plavo do sive. Kada bi posmatrali izolovano eterično telo, izgledalo bi poput čoveka satkanog od plavkastog, treperavog svetla.

Emocionalno telo

Emocionalno telo je povezano sa osećanjima. Proteže se 2,5 do 7,5 cm izvan tela svuda oko nas. Povezano je sa drugom čakrom i mišljenjem koje imamo o sebi.

U grubim crtama prati obris fizičkoga tela. Njegova građa mnogo je fluidnija od eterične i nije kopija fizičkoga tela. Zapravo, izgleda poput obojenih oblaka fine tvari u neprestanom fluidnom kretanju.

Ovaj sloj aure sadrži u sebi sve dugine boje koje variraju od sjajnih jasnih nijansi do tamnozagasitih. Generalno, telo izgleda kao da se sastoji od kuglica boja koje se kreću unutar matrice eteričnog polja, ali protežući se i malo izvan njega.

Ovaj sloj najčešće menja oblik i boju, jer na njega direktno utiče naše emocionalno stanje. Emocionalni sloj treba da bude jasan i svetao, jer se emocije filtriraju i izlaze u druga tela.

Ovaj sloj će imati zdrav protok energije ako dozvoljavamo emocijama o sebi da slobodno teku, bez obzira da li su pozitivne ili negativne i ne potiskujemo ih.

Mentalno telo 

Mentalno telo nam je potrebno  za razmišljanje. Ovo je mesto za skladištenje. Tu su naše misli, snovi, ideje, mašta, pamćenje. Ono se proteže izvan emocionalnog, a sastoji se od još finijih tvari koje su sve povezane sa mislima i mentalnim procesima.

Pruža se 7,5 do 20 cm izvan tela. Ovaj sloj je vezan za solarni pleksus – našu snagu, naše mentalne sposobnosti, racionalne i intuitivne (desna i leva hemisfera mozga). Naše misli se filtriraju kroz mentalno telo i isporučuju u čakru solarni pleksus da bi se obradile. Zatim informacija putuje nagore do mozga da bi obradila i saopštila misao spolja kroz govor ili akciju.

Mentalno telo je zlatno-žute boje koja je najjača oko glave, vrata i ramena, poput oreola oko glava svetaca. Što smo više usredsređeni na određenu ideju ili misao, ovaj sloj jače sija.

Kada neko deluje na nižim nivoima mentalnog tela može pokupiti uverenja, stavove, ideje od okoline. To se zove mentalno programiranje.

Astralno (duhovno) telo

Astralno – duhovno telo je središte transformacije i tranzicije. Predstavlja prozor u našu duhovnu prirodu i njegova primarna funkcija je povezivanje sa srčanom čakrom i isporuka čiste energetske i vibracione energije ljubavi sa duhovnih nivoa u srčanu čakru. Ovo telo se ponaša kao vezivni most između fizičkih i duhovnih slojeva.

Prostire se 15 do 30 cm od fizičkog tela, a kada potpuno funkcioniše može se proširiti mnogo dalje.

Kao i emocionalno, astralno telo sadrži raznobojne oblake svetlosti u stalnom pokretu. Ove boje su lepše od onih koje se nalaze u emotivnom telu. U zavisnosti od osećanja razvijaju se boje koje mogu biti snažne i jasne ili zamućene i slabog intenziteta. Kada se ljudi zaljube, između njihovih srca mogu se videti prelepi lukovi ružičaste svetlosti.

Mi imamo kontrolu nad ovim telo. Možemo da sedimo u fotelji kod kuće a naše astralno telo može da bude u nekom drugom gradu ili na drugoj planeti.

Eterični šablon

Eterični kalup je kalup za eterično telo, koje onda oblikuje mrežastu strukturu (strukturirano energetsko polje) na temelju kojeg raste fizičko telo. Oblici izgledaju kao svetle ili prozirne crte na kobaltnoplavoj pozadini.

Mnogo je veće od eteričnog sloja tela i uočava se na razdaljini 45–75 cm od fizičkog tela. Kada je naša Slobodna volja usklađena sa Božanskom voljom, eterični šablon je blještavo ispunjen, a kada nije, energetske linije u njemu nisu svetlosno aktivirane.

Ovaj sloj je povezan sa grlenom čakrom (u kojoj zvuk stvara materiju) i ko-kreacijom. Daje nam mogućnost da rečima manifestujemo i stvaramo. Ono što govorimo to postajemo. Svaka osoba ima moć na individualnom nivou da promeni svoju energiju i svoj svet tako što pažljivo i namerno bira svoje reči.​ Na tom nivou isceljenje zvukom je najučinkovitije.

Ukazuje na trenutno stanje i zdravlje tela (da li postoji bolest u fizičkom telu) ali istovremeno zadržava sliku o tome kako telo treba da izgleda kada je savršeno zdravlje.

Kada počnemo da koristimo svoju Volju i osvestimo svoju moć kao ko-kreatora sopstvene realnosti, ovaj sloj se uravnotežuje.

Nebesko (kosmičko) telo

Kosmičko telo je centar kroz koji doživljavamo ekstatična stanja svesti i univerzalne ljubavi. To je emotivno telo duhovnog nivoa.

To je nivo osećanja unutar našeg duha. Poput zraka svetlosti zrači u svim pravcima. Vrlo je visoke frekvencije i nema izraženu strukturu. Ovo je nivo Božanske Ljubavi.

Dok su astralno telo i srčana čakra mesto gde se manifestuje ljubav prema čovečanstvu, nebesko telo, kada je povezano sa astralnim telom, je mesto gde se ostvaruje osećaj Univerzalne Bezuslovne Ljubavi.

Proteže se 60 do 85 od fizičkog tela. Zlatnosrebrnog je sjaja, poput bisernih perli. Sastoji se od svetla koje zrači iz tela poput plamena sveće. Unutar toga plamena takođe se nalaze sjajniji, jači zraci svetla.

Povezan je sa čakrom trećeg oka. Kada je treće oko u ravnoteži i otvoreno, možemo “videti” kroz ovo područje, koje je mnogo šire od onoga što vidimo svojim fizičkim očima.

Uzročno (kauzalno) telo

Uzročno telo buhvata snažnu strukturu nalik jajetu koja omogućava ovom telu da sadrži i štiti sva druga tela u auričnom polju. Ovaj sloj je poslednji sloj aure koji je direktno povezan sa životnim putem osobe u njenoj trenutnoj inkarnaciji tela.

Ovo aurično telo je poput elastičnog jajeta izuzetno brzih niti treperave zlatne svetlosti. Drži ceo oblik aure zajedno.

Takođe sadrži otiske u vezi sa prošlim životima i specifičnim prošlim životima kojima se bavi trenutna inkarnacija. To je mentalno telo duhovnog nivoa.

Ovo telo štiti i povezuje sve ostale slojeve, drži ih zajedno i sadrži svo naše znanje i sve naše mogućnosti tako da možemo da iskusimo realnost kao inkarnirano biće sa individualnim identitetom.

Smatra se da je kauzalno telo deo nas koji se reinkarnira. Posle svakog života, kauzalno telo zadržava informacije drugih tela ispod sebe i prenosi ih u sledeći život. Kada se ljudi povezuju sa svojim prošlim životima kroz hipnozu, to je često kroz kauzalno telo.

Proteže se od 90 do 105 cm iznad glave. Povezan je sa krunskom čakrom, našim odnosom sa Univerzalnim umom i duhom.

Aura i zdravlje

Ljudska aura je priznata u svetu energetske medicine, kao i u mnogim drugim poznatim granama alternativne medicine (bioenergija, magnetna terapija, akupunktura, reiki tehnika, rekonekcija…). Sve one imaju za cilj uspostavljanje zdrave energije tela, kao prvi potreban a često i dovoljan uslov za postizanje izlečenja.

Aura nas štiti od negativnih fizičkih, emocionalnih i psihičkih energija iz okruženja, pretraživanjem i odbijanjem štetne energije koja deluje kao deo opšte kosmičke energije.

Kao neka vrsta antene aura nas povezuje sa pozitivnom i hranjivom energijom iz okruženja. Ta energija se prikuplja u čakrama i drugim energetskim centrima u telu, gde se obradjuje i koristi za funkcionisanje nervnog sistema, endokrinih žlezda, krvotoka i drugih složenih procesa koji se odvijaju u našem fizičkom telu.

Sa druge strane, aura iz našeg fizičkog tela šalje signale u svoju okolinu i tako emituje informacije o nama. Te informacije su važne za odabir odgovarajuće vrste energije koja nam je u datom trenutku potrebna. Naše svetlosno telo daje informacije o nama, našoj životnoj energiji, raspoloženju, fizičkom i psihičkom stanju organizma… Dakle, preko aure živa bića energetski komuniciraju sa drugim energijama.

Aura je čuvar našeg opšteg zdravlja, njena uloga je da filtrira sve nadolazeće energije i selektivno propušta samo one koje će imati pozitivan i isceljujući efekat na naše fizičko telo. Prema tome, “slaba i tanka” aura neće moći u potpunosti da se odupre agresivnim energijama koje nam mogu naškoditi, dok će “jaka” aura biti sposobna da uskladi obostrani protok energije na našu dobrobit.

Energetsko telo funkcioniše kao deo duhovne anatomije. Snažna i inteligentna ljudska aura pomaže u stvaranju zdravog, srećnog i ispunjavajućeg života, kao i u uspostavljanju zdravih odnosa sa drugim živim bićima oko nas.

Veličina aure takodje nije ista kod svih ljudi i zavisi od mentalne, duhovne i emotivne ispunjenosti svakog pojedinca. Tako veliki duhovnici imaju i velike aure.

Šta znače pojedine boje aure

Kroz iskustva onih koji imaju moć da je vide i putem istraživanja saznalo se da ljudska aura može zračiti različitim bojama u zavisnosti od našeg psihofizičkog stanja i da svaka boja pri tom ima odredjeno značenje.

Svaka boja ima svoju jedinstvenu frekvenciju. To je odraz svega što se u ljudskom telu odigrava: trenutna i davno potisnuta osećanja osobe, pozitivne i negativne emocije, razmišljanja, skrivene misli, svesnost, zdravstveno stanje…

Aura se kod različitih ljudi pojavljuje u različitim bojama, i to može biti bilo koja boja iz spektra. Pored toga, retko kada se cela aura sastoji iz samo jedne jedine boje, ali sve aure obično imaju jednu dominantnu boju. Ta boja koja preovladava govori o onome što preovladava u telu i duši osobe koja je poseduje.

Veoma bolesni ljudi i osobe prepune negativne energije gotovo da i nemaju auru, ili je ona izrazito tamne i mutne boje. Razne istočnjačke kulture imaju tehniku podučavanja kojom se može postići aurealno vidjenje, a od 1939. godine aura se može snimiti Kirlijanovom tehnikom. Danas, primenom inovativne tehnologije, aparatom “Life Expert” možete da vidite sve slojeve i boje vaše aure.

Crvena

Ako imate crvenu boju u svojoj auri, verovatno ste energična i vatrena osoba. Crvene aure ukazuju na nekoga ko je “brz u prevođenju misli u dela” i “ne čita uputstva za upotrebu”. Svaka od sedam čakri tela je takođe povezana sa određenom bojom, tako da razumevanje boja čakri pomaže pri dešifrovanju aure. Na primer, crvena se odnosi na korensku čakru, a ako vidite pristojnu količinu crvene, to znači da je vaša korenska čakra stabilna i deblokirana.

Narandžasta

Narandžasta aura je svojstvena duhovno snažnim i kreativnim optimistima; takvi ljudi su samopouzdani, poverljivi, topli, nezavisni. Narandžasta aura je povezana sa sakralnom čakrom, koja se bavi kreativnošću i seksualnom energijom. Narandžasta u auri tada može da ukazuje na protok kreativne energije. Pored toga, ako se narandžasta pojavi u vašoj auri, to može da znači da ste “skloni da naučite lekcije iz iskustva, a ne iz teorije” i “često morate da naučite stvari na teži način”.

Žuta

Žuto polje zbog snažnog protoka muške energije, simbolizuje logiku, pragmatičnost, otvorenost, artikuliranost, kreativnost, znanje, um i čvrst karakter. Kao što ste mogli da pretpostavite sa ovom veselom bojom, žute aure označavaju nekoga ko je vedar i harizmatičan. Takvi ljudi mogu da imaju magnetnu ličnost koja privlači mnogo različitih ljudi. Žuta je boja čakre solarnog pleksusa, koja se bavi vašim identitetom i samopouzdanjem, stoga je žuta boja u vašoj auri dobar znak da se osećate samopouzdano i osnaženo.

Zelena

Zelena auara svojstvena je ljudima koji se neprestano uče i razvijaju, sposobni su da brinu o drugima, isceljuju i blagosiljaju; lojalni su, strpljivi i u ravnoteži. Zelena je boja aure povezana sa srčanom čakrom, tako da se odnosi na “stvari srca” – ljubav prema sebi i drugima, saosećanje i praštanje. Ako imate zelenu boju u vašoj auri, verovatno volite “muziku, prirodu i slobodu”. Pošto zelena aura ukazuje na posebno srčane osobe, može da postoji tendencija da na njih lako utiče okolina ili drugi ljudi, zbog čega je važno da nauče da postavljaju granice.

Ružičasta

Ružičasta auara vlasnika daruje empatijom, milošću, dobrim ukusom i osećajem za stil; osoba izražava tendenciju da se žrtvuje za sreću drugih. Ako u vašoj auri postoji ružičasta (boja koja je, kao i zelena, povezana sa srčanom čakrom), verovatno živite od srca, odnosno vi ste “ljubazni, brižni i puni ljubavi“. Videti ružičastu auru je znak da je vaša srčana čakra otvorena i prijemčiva. Slavite svoju ljubaznu i saosećajnu prirodu, ali takođe zapamtite potrebu za postavljanjem granica.

Plava

Plava auara se pojavljuje kod telepata i vidovnjaka; ti ljudi su inicirani u tajne Svemira, u miru su, imaju snažnu intuiciju. Plava u nečijoj auri je znak moćnog uma – ali onog koji može biti malo i u oblacima. Oni sa puno plave boje u svojoj auri “više deluju u mentalnim oblastima” i moraju da se sete da se prizemlje. Ali oni takođe mogu biti i veoma pronicljivi. Plava je boja grlene čakre, koja upravlja izrazom i istinom. Ako je vaša grlena čakra jasna i tečna, plava boja u vašoj auri bi značila spoljašnji izraz uvida koje držite unutra.

Ljubičasta

Ljubičasta auara ukazuje da te osobe imaju ogromnu duhovnu snagu, da su sposobne da razumeju misterije, sposobni su da budu duhovni učitelji a takođe da pruže bezulovnu ljubav. Ljubičaste aure dobijaju veliku pažnju jer je ovo boja povezana sa jakom intuicijom i osetljivošću i velikim mentalnim dubinama. Ljubičasta je boja čakre trećeg oka, koja se bavi intuicijom. Ako u svojoj auri imate ljubičastu boju, možda imate neke psihičke, empatične ili intuitivne sposobnosti.

Indigo

Indigo aura često ukazuje na veoma osetljivu i empatičnu osobu. To je osoba koja upija misli, osećanja, emocije i traume drugih. A što je indigo aura tamnija, to je osoba osetljivija. Tamnije nijanse indiga ukazuju na zasićenost ove sposobnosti i preplavljenost tuđe energije u njima samima.

Bela

Bela boja aure ukazuje na prosvetljenje osobe, mudrost, razvijenu intuiciju, svesnost. Malo je ređe videti koncentraciju belog u nečijoj auri. Ali ako je to slučaj, bela aura je znak veoma brzog uma i sklonosti ka perfekcionizmu i nervoznoj energiji. Bela je povezana sa krunskom čakrom, koja nas povezuje sa univerzalnom energijom i jedinstvom. Videti belu u svojoj auri značilo bi da imate jak osećaj povezanosti sa nečim većim od vas samih.

Crna

Ukoliko postoje crna ili posebno tamna područja vaše aure, to zapravo nije “boja” vaše aure, sama po sebi, već znak da je deo vas iscrpljen ili umoran. U tom slučaju, odvojite malo vremena da se prizemljite, izlečite i uravnotežite svoje nivoe energije kako biste malo osvetlili tu auru i vratili svoje energetsko polje (i čakre) u ravnotežu.

Boja duge

Uz malu šansu da imate duginu auru koja prikazuje više od dve boje, to je znak da prolazite kroz veoma buran period ili da ste usred promene. Možda ćete se osećati dodatno energično i samopouzdano kada vaša aura odaje dugine vibracije, pa iskoristite to tako što ćete izaći i upoznati nove ljude i raditi nove stvari. Sa druge strane, ova brza energija može da vas dovede do sagorevanja i preopterećenosti, pa svakako odvojite vreme i za opuštanje.

Ako nemamamo aparat za slikanje aure, možemo naučiti da sami vidimo svoju ili tuđu auru. To je relativno jednostavno ali zahteva vežbanje i strpljenje. Ali, da bi osetili sopstveno energetsko polje dovoljno je trljati ruke oko 10 sekundi, a zatim ih polako razdvoji.

Leave a Comment